Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
MENU:


Kontakt:

Odkazy:
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia
, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online
(in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).

Aktualizace údajů o ŠOV zahájena

Na této webové stránce byla zahájena aktualizace dat o jednotlivých školách obnovy venkova nebo podobných vzdělávacích institucích. Návod pro aktualizaci, která bude prováděna on-line jednotlivými školami/institucemi je ke stažení zde . Pokud školy/instituce neznají své uživatelské jméno a přístupové heslo, mohou si je vyžádat na adrese skoly@seal.cz. Technické problémy je možné řešit s technickou podporou spol. Seal (e-mail seal@seal.cz, tel. 224 256 502), věcné s Ing. arch. Florianem (e-mail ing.florian@gmail.com, mobil 733607513).

Společně něčím pohnout

O nás:

Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova je spojením evropských vzdělávacích zařízení. Fórum chce posilovat a podporovat občany a občanky, jakož i politicky zodpovědné osoby, v jejich angažovanosti na venkovském prostoru, a také podporovat trvalé a samostatné vývojové procesy.

Spolupráce s evropskými partnery a partnerskými zařízeními je postavena na posílení a zodpovědném zacházení s regionálními strukturami a prostředky. Společně chceme pozvednout význam venkovských oblastí, podpořit rozvoj rozmanitých oblastí života a průmyslu na venkově, jakož i vytvářet strategie, aby se místní potenciál mohl optimálně rozvíjet.

Evropské vzdělávací fórum chce formou informační a nápadové burzy posilovat partnerství mezi jednotlivými regiony evropy a také podporovat mezikulturní dialog ve venkovských oblastech členských států EU. Naši členové jsou převážně nestátní svépomocná zařízení nebo „Public-Private-Partnerships“.

-

Aktivity vzdělávacího fóra:

 • platforma pro výměnu zkušeností
 • vývoj nových témat a úrovní jednání
 • další rozvoj pracovních metod
 • iniciace kooperačních projektů
 • lobbystická činnost a styk s veřejností
 • výměna informací a znalostní management
 • kontrola výsledků(úspěšnosti)

Identita - impuls - inovace / Občané plánují svou budoucnost!

-

Cíle našich členů:

 • podpora regulačních a řídících kompetencí (good governance)
 • pomoc ke svépomoci skrze motivaci , mobilizaci a kvalifikaci
 • samostaně určený rozvoj venkovských oblastí
 • mobilizace potenciálu - posílení působnosti přímo na místě
 • rozvoj strategických předloh
 • podpora iniciativ a projektů
 • rozvoj aktivní občanské společnosti
- -

Způsoby práce našich členů:

 • účastenství a transparentnost skrze moderaci
 • přizvání všech partnerů - výstavba sítí
 • zprostředkování důležitých zákulisních a odborných informací
 • výměna zkušeností a myšlenek
 • zprostředkování nových pracovních technik, přinášejících nové kompetence
-

Nabídky našich členů:

 • semináře a workshopy na míru
 • odborné akce a shromáždění
 • odborné exkurze k příkladovým projektům
 • tréning (moderace, procesový management)
 • podpora na místě (moderace občanských akcí)
 • zprostředkování informací, know-how a prostředků
 • poradenství a péče o společenství v průběhu jejich rozvoje
-

Význam venkovských oblastí v Evropě

Území Evropské unie je zhruba ze čtyř pětin definováno jako venkovský prostor. A tak se zde nacházíme široké spektrum nesmírně vzrůstajících životních a průmyslových oblastí.

Formujícím elementem je zde velmi bohatě strukturovaný průmysl zemědělství a lesnictví. Tento je nosičem regionální zaměstnanosti, je dodavatelem prostředků obživy a ataké tvůrcem kulturního prostředí. Dále slouží venkovské oblasti jako sídla malých a středních podniků, jakož i jako prostor pro volný čas a rekreaci. Naše venkovské regiony jsou atraktivní, samostatné životní oblasti se zvláštní ekologickou a sociálně-kulturní kvalitou.

Mnohavrstevné výzvy

Venkovské regiony se nacházejí v poli napětí oproti aglomeračním centrům a metropolitním regionům. Kromě toho určují změny struktur v zemědělství, v obchodu a živnostenském podnikání, jakož i globalizace trhu, rozvoj našich venkovských regionů v Evropě. Demografický vývoj a odstěhování mladé generace stupňují negativní trendy.

Perspektivy

Na pozadí těchto skutečností jde především o inteligentní strategii, o vyznačení cesty, jak je možné v rámci daných podmínek zabezpečit úspěšný a trvalý samostatný rozvoj venkovských regionů. Venkovskými regiony v rozšířené Evropě hýbe mnžství otázek o budoucnosti. Odpovědi jsou tak rozdílné, jako tyto regiony samotné. Ale při všech těchto rozdílech jsou to lidé, kdo svou činností a kreativitou procesy změn aktivně vytvářejí.

-
EU Tiráž: Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Informace: www.ebfle.eu
Copyright © 2006-2010 Seal